Szolgáltatások

Szolgáltatásainkat a 2003. évi CXXXIII.  Társasházi törvény előírásainak, illetve az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a közgyűlési határozat alapján látjuk el.

Közös  Képviseletünk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Üzemeltetési feladatok
 • Közös költség meghatározása, a befizetés nyilvántartása. Üzemeltetéssel kapcsolatos számlák nyilvántartása, kiegyenlítése, folyószámla  vezetése.
 • Megtakarítás, felújítási alapképzés.
 • Intézkedés a kintlévőségekről a nem fizető tulajdonosokkal szemben, fizetési
 • Felszólítás (írásban, tértivevényes levélben-) és fizetési meghagyás kezdeményezése  ügyvéd közreműködésével.
 • Pénzkezelés bankon keresztül!
 • A szolgáltatói és vállalkozói szerződések előkészítése és megkötése.
 • A társasházra vonatkozó biztosítási szerződés megkötése.
 • Könyvelői feladatok ellátása,”Profi Programmal” adóbevallás elkészítése.
 • Közgyűlés összehívása, levezetése, adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Éves beszámoló, és elszámolás  elkészítése  legkésőbb május 31.-ig, a tervezet és tényleges bevételeket és kiadásokat  költség nemenkénti bontásban
 • Költségvetés tervezet elkészítése.
 • Társasházat érintő támogatások, pályázatok figyelemmel kisérése, ismertetése, megpályázása.
 • Költséghatékonyság javítása energiatakarékosabb megoldásokkal.
 • Szükség esetén az Alapító okirat, ill. SZMSZ. szövegezése és módosítása ügyvéd
 • közreműködésével.
 • Társasház képviselete harmadik személlyel szemben (Hatóság, Bíróság, Külső szervek)
 • Karbantartási faladatok
 • Helyszíni műszaki bejárás, által az épület állagának, állapotának felmérése, diagnosztizálása.
 • Műszaki-karbantartási, felújítási feladatok elvégzése, bonyolítása, ellenőrzése, átvétele.
 • Tűzvédelem, Érintésvédelem, Villámvédelem betartása, tanúsítványok megszerzése.
 • Váratlan keletkezett meghibásodások, elemi csapások (tűz, víz, viharkárok), tulajdonosok által bejelentett hibák azonnali elhárítása
 • Felújítási és karbantartási tervezet összeállítása
 • Felújítási munkák előkészítése:(referencia és garancia) több árajánlat bekérése alapján.
 • Felújítási munkák, korszerűsítések kivitelezésének felügyelete, hogy a munkálatok a megfelelő színvonalon készüljenek el és a végszámla ne tartalmazzon valótlan költségeket. Garancia érvényesíttetése.
 • Egyedi megegyezés szerint, takarító, gondnok, kertész biztosítása.